Napr. danych obrazu

Plik bazy danych z obrazami należy naprawić, gdy jest to konieczne. Na przykład gdy pojawia się komunikat z zaleceniem jego naprawy.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia nośnika] - [Napr. danych obrazu] - żądany nośnik nagrywania, a następnie wybierz .

Uwaga

  • Formatowanie może być niemożliwe, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski. Należy naładować akumulator lub wymienić go na naładowany. Zalecane jest użycie zasilacza sieciowego.