Dźwięk nie jest prawidłowo rejestrowany.

  • Dźwięk może nie zostać prawidłowo nagrany, jeżeli podczas rejestrowania filmów zostanie podłączony lub odłączony mikrofon zewnętrzny itp. Dźwięk zostanie zarejestrowany prawidłowo pod warunkiem przywrócenia połączenia z mikrofonem przed rozpoczęciem rejestrowania filmu.
  • W przypadku zmniejszenia głośności do poziomu minimalnego w pozycji [Poziom nagryw.audio], film będzie rejestrowany bez dźwięku.