Czułość wykr. uśm.

Ustawianie czułości wykrywania uśmiechu dla funkcji Zdjęcie z uśmiechem.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Twarz] - [Czułość wykr. uśm.] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Szeroki uśmiech:
Wykrywane są szerokie uśmiechy.
Normalny uśmiech:
Wykrywane są normalne uśmiechy.
Lekki uśmiech:
Wykrywane są nawet lekkie uśmiechy.