Korzystanie z urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego

Zasilanie tego urządzenia przy użyciu zasilacza sieciowego.

  1. Wykonaj te same połączenia co pokazane w rozdziale „Ładowanie akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego”, aby użyć tego produktu.
    • Nawet jeżeli akumulator jest podłączony, nie będzie on rozładowywany.