Language Setting

Istnieje możliwość wyboru języka, w którym wyświetlane są informacje na monitorze LCD.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Language Setting] - żądany język.