Samowyzw.

Aby rozpocząć odliczanie, należy nacisnąć przycisk PHOTO. Zdjęcie zostanie zarejestrowane po upływie ok. 10 sekund.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ustawienia aparatu] - [ Samowyzw.] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz:
Anulowanie samowyzwalacza.
Włącz ():
Uruchomienie rejestracji z użyciem samowyzwalacza. Aby anulować rejestrację, należy wybrać .

Wskazówka

  • Samowyzwalacz działa w trybie rejestrowania zdjęć.