Regulacja kąta wizjera w celu uzyskania lepszego pola widzenia (modele z wizjerem)

Istnieje możliwość dostosowania kąta wizjera w celu uzyskania lepszego pola widzenia.

  1. Zamknij monitor LCD.
  2. Wyciągnij wizjer (), a następnie dostosuj żądany kąt ().

  3. Zbliż oko do wizjera.
    • Jeżeli wskaźniki w wizjerze są nieostre, dostosuj je za pomocą pokrętła regulacji soczewki wizjera, znajdującego się z boku wizjera.
  

Uwaga

  • Jeśli produkt ten nie będzie używany przez pewien czas, zasilanie zostanie wyłączone, a ekran w wizjerze zniknie. Aby ponownie wyświetlić ekran, należy schować wizjer i ponownie go wyciągnąć, aby włączyć zasilanie.