Tryb audio

Istnieje możliwość zmiany formatu nagrywanego dźwięku.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Mikrofon] - [Tryb audio] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

5.1ch Surround ():
Nagrywanie dźwięku przestrzennego 5.1ch.
2ch Stereo ():
Nagrywanie dźwięku stereofonicznego 2ch.

Uwaga

  • Ustawienie [5.1ch Surround] jest dostępne, gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ AVCHD].
  • Format nagrywanego dźwięku filmów XAVC S zostanie automatycznie ustawiony na [2ch Stereo] i nie można go zmienić.