Informacje o Kreatorze filmu z zaznaczenia

Kreator filmu z zaznaczenia w tym urządzeniu tworzy filmy z zaznaczenia (format MP4) z filmów MP4 nagranych równocześnie podczas nagrywania filmów, dzięki czemu użytkownik nie musi przeprowadzać skomplikowanych czynności edycyjnych.

Aby wyświetlić utworzone filmy z zaznaczenia, ustaw urządzenie w tryb odtwarzania i przełącz na [ MP4] dotykając na monitorze LCD.

Filmy z zaznaczenia utworzone za pomocą Kreatora filmu z zaznaczenia są tak edytowane, aby pasowały do wybranej muzyki w tle, pozwalając na dzielenie się poruszającymi scenami podczas wspólnego oglądania z przyjaciółmi i rodziną lub przesyłając do witryny umożliwiającej udostępnianie wideo.

Ustawiając sceny, które mają być użyte w Kreatorze filmu z zaznaczenia, ustawiając punkty zaznaczenia podczas nagrywania lub zmieniając muzykę w tle, można utworzyć film z zaznaczenia odpowiadający preferencjom.

Filmy z zaznaczenia są zapisywane z datą utworzenia i mogą być odtwarzane w ten sam sposób, co filmy nagrane.

Uwaga

  • Aby tworzyć filmy z zaznaczenia, musisz ustawić [NAGR. podw. wideo] na [Włącz] i nagrywać filmy MP4 równocześnie (domyślnie ustawiona jest opcja [Włącz]). Informacje szczegółowe na temat tego ustawienia można znaleźć w temacie „ NAGR. podw. wideo ”.