Części i elementy sterujące (monitor LCD)

  1. Monitor LCD/panel dotykowy

    Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni można go zamknąć w taki sposób, aby monitor LCD pozostawał widoczny. Jest to wygodne podczas odtwarzania.