Połączenie USB

Opcję tę należy wybrać w przypadku, gdy nie można nawiązać połączenia USB nawet po podłączeniu tego urządzenia do urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem kabla USB.

  1. - [Konfiguracja] - [ Połączenia] - [Połączenie USB].