Nie można wykonywać operacji z użyciem karty pamięci.

 • Jeżeli używana karta pamięci została sformatowana na komputerze, należy ją ponownie sformatować z poziomu urządzenia.
 • Podczas nagrywania filmów, gdy opcja [ Tryb NAGR] jest ustawiona na [100Mbps ], należy użyć kart pamięci spełniających następujące wymagania.
  • Karta pamięci SDHC lub karta pamięci SDXC;
  • Pojemność 4 GB lub wyższa i klasa szybkości UHS 3: .
 • Należy użyć karty pamięci SDHC lub karty pamięci SDXC o pojemności 4 GB lub większej i klasie szybkości SD 10: , lub pojemności 4 GB lub większej i klasie szybkości UHS 1: , w przypadku nagrywania filmów w następujących warunkach.
  • W przypadku nagrywania filmów, gdy opcja [ Tryb NAGR] jest ustawiona na [60Mbps ].
  • W przypadku nagrywania filmów w formacie XAVC S HD (gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S HD]).