Numer pliku

Istnieje możliwość wyboru sposobu przypisywania numerów plików zdjęciom/filmom MP4.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia nośnika] - [Numer pliku] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Seria:

Zdjęciom/filmom MP4 nagrywanym jednocześnie są przypisywane kolejne numery plików. Numer pliku zwiększa się po każdorazowym zarejestrowaniu zdjęcia/filmu MP4.

Nawet po zmianie karty pamięci kolejność numeracji plików nie ulega zmianie.

Uwaga

  • Tylko numery plików nagranych jednocześnie filmów MP4 są po kolei. Numery plików .mp4 dla XAVC S nie są po kolei.
Resetuj:
Pliki są numerowane kolejno począwszy od najwyższego numeru pliku na nośniku zapisu. Po zmianie karty pamięci pliki są numerowane od początku. Każda karta pamięci ma własną numerację.