Typ TV

W zależności od stosunku szerokości do wysokości obrazu podłączonego telewizora należy odpowiednio skonwertować sygnał.

  1. - [Konfiguracja] - [ Połączenia] - [Typ TV] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

16:9:

Tę opcję należy wybrać, gdy filmy będą wyświetlane na ekranie telewizora 16:9 (panoramicznego).

A: Obrazy rejestrowane w trybie 16:9 (panoramicznym)

B: Obrazy rejestrowane w trybie 4:3

4:3:

Tę opcję należy wybrać, gdy filmy i zdjęcia będą wyświetlane na ekranie zwykłego telewizora 4:3.

A: Obrazy rejestrowane w trybie 16:9 (panoramicznym)

B: Obrazy rejestrowane w trybie 4:3