Wyśw. poz. dźw.

Istnieje możliwość wyboru, czy wskaźnik poziomu sygnału audio ma być wyświetlany. Kształt wskaźnika poziomu sygnału audio zależy od ustawienia [Tryb audio].

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Asysta nagrywania] - [Wyśw. poz. dźw.] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
Wskaźnik poziomu sygnału audio będzie wyświetlany.
Wyłącz:
Wskaźnik poziomu sygnału audio nie będzie wyświetlany.