Występuje opóźnienie między naciśnięciem przycisku START/STOP a uruchomieniem lub zatrzymaniem nagrywania.

  • Między naciśnięciem przycisku START/STOP urządzenia a rozpoczęciem/zatrzymaniem nagrywania filmu może występować niewielka różnica czasu. Nie świadczy to o usterce.