Przechwytywanie zdjęć podczas nagrywania filmów (Nagrywanie dwoiste)

Podczas nagrywania filmów można rejestrować zdjęcia.

Nie można robić zdjęć z ustawieniem domyślnym tego urządzenia ([ Format pliku] na [ XAVC S 4K] i [NAGR. podw. wideo] na [Włącz]). Należy zmienić ustawienie.

 1. Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, naciśnij przycisk PHOTO.

Uwaga

 • Sytuacje, w których nie można robić zdjęć podczas nagrywania filmów:
  • Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S HD] i [Tryb fotografowania] na [NAGR. z dużą szybk.].
  • Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ AVCHD] i [ Tryb NAGR] na [Najwyż. jakość ], [60p Jakość ] (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i)/[50p Jakość ] (urządzenie kompatybilne z 1080 50i).
  • Gdy wybrany zostanie element opcji [Efekt wizualny].
  • Po ustawieniu opcji [ SteadyShot] na [Inteligentne aktyw.].
  • Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S 4K] i [ Tryb NAGR] na [100Mbps ].
  • Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S 4K] i [NAGR. podw. wideo] na [Włącz].