Us. ster. wieloma ap.

Można ustawić metodę połączenia dla funkcji ster. wieloma aparatami.

  1. - [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [Us. ster. wieloma ap.] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Połącz. pojedyncze:
Obsługa jednego aparatu.
Połączenie wielokr.
Obsługa wielu aparatów.