Tworzenie płyty Blu-ray

Można utworzyć płytę Blu-ray z filmem (AVCHD) zaimportowanym wcześniej do komputera.

Aby utworzyć płytę Blu-ray, należy zainstalować „Oprogramowanie dodatkowe dla dysków BD”.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

  • Komputer musi obsługiwać funkcję tworzenia płyt Blu-ray.
  • Do tworzenia płyt Blu-ray dostępne są nośniki BD-R (bez możliwości ponownego zapisu) oraz BD-RE (z możliwością ponownego zapisu). Po utworzeniu płyty, tak w jednym, jak i w drugim przypadku, nie ma możliwości dodawania nowych materiałów.
  • Do odtwarzania utworzonych płyt Blu-ray z filmem zarejestrowanym w trybie [ AVCHD]/[60p Jakość ] (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i) / [50p Jakość ] (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i), niezbędne jest urządzenie zgodne z formatem AVCHD wer. 2.0.
  • Nie można zapisać obrazów MP4 lub XAVC S na płycie Blu-ray.