Ster. wieloma aparat.

Można sterować innymi kamerami połączonymi z tym urządzeniem za pomocą Wi-Fi.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Temat pokrewny”.