Brak dźwięku lub bardzo cichy dźwięk podczas odtwarzania.

  • Zwiększyć głośność.
  • W przypadku zmniejszenia głośności do poziomu minimalnego w pozycji [Poziom nagryw.audio], film będzie rejestrowany bez dźwięku.
  • Podczas filmowania z użyciem funkcji [Płynne wolne NAGRYWANIE] lub [Zdjęcie golfowe] dźwięk nie jest rejestrowany.