Nie można rejestrować zdjęć.

 • Nie można rejestrować zdjęć przy włączonych opcjach:
  • [Płynne wolne NAGRYWANIE]
  • [Zdjęcie golfowe]
  • [NAGR. z dużą szybk.]
  • [ Wprowadzanie]
 • Gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S 4K] i opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Włącz], nie możesz wykonywać zdjęć podczas nagrywania w trybie nagrywania filmu.
 • Urządzenie nie może fotografować w trybie nagrywania filmu, w zależności od wybrania opcji [ Tryb NAGR] lub [ Szybkość klatek].
 • Zaznaczenie opcji [Efekt wizualny] uniemożliwia fotografowanie w trybie nagrywania filmu.
 • Ustawienie opcji [ SteadyShot] na [Inteligentne aktyw.] uniemożliwia fotografowanie w trybie nagrywania filmu.