Zdjęcie golfowe

Dzieli 2 sekundy obrazu zawierającego szybki ruch na klatki, które są następnie zapisywane jako film i zdjęcia. Podczas odtwarzania można wyświetlić serię ruchów, co jest wygodne w takich sytuacjach, jak sprawdzanie zamachu w golfie lub tenisie.

 1. - [Jakość/ rozmiar obrazu] - [ Format pliku] - [ AVCHD].
 2. - [Tryb fotografowania] - [Zdjęcie golfowe].
 3. Należy skadrować obiekt w obrębie białej siatki na monitorze LCD, a następnie nacisnąć START/STOP tuż po tym, gdy obiekt wykona zamach.

  • Moment wykrycia najgłośniejszego dźwięku w ciągu pierwszej sekundy od naciśnięcia START/STOP uznawany jest za moment uderzenia kija w piłeczkę, po czym okres nagrywania regulowany jest automatycznie, stosownie do wykrytego ruchu.

  * sekundy

  A: Moment naciśnięcia START/STOP

  B: Dźwięk kija uderzającego w piłeczkę

  C: Niniejszy produkt nagrywa obrazy w tym okresie 2 sekund.

Uwaga

 • Jeśli niniejszy produkt nie wykryje dźwięku kija uderzającego w piłeczkę, automatycznie ustawi punkt uderzenia na 0,5 sekundy przed naciśnięciem przycisku START/STOP i nagra film w czasie pomiędzy 1,5 sekundy przed punktem uderzenia do 0,5 sekundy po punkcie uderzenia.
 • Zdjęcie będzie miało rozmiar 1 920×1 080.
 • Nie można nagrywać dźwięku.
 • Jakość obrazu nie jest tak dobra jak w przypadku normalnego nagrywania.
 • Gdy opcja [ Format pliku] zostanie ustawiona na [ XAVC S 4K] lub [ XAVC S HD], ta funkcja nie jest dostępna.
 • Opcja [ Tryb NAGR] zostanie automatycznie ustawiona na [Standard ].
 • Dźwięk uderzenia może być wykryty przez wbudowany mikrofon nawet wtedy, gdy przymocowany jest mikrofon zewnętrzny.
 • Zarejestrowany obraz może być zaszumiony, jeśli niniejszy produkt nie przeanalizuje ujęcia we właściwy sposób, ponieważ w tle nagrywanego obrazu może być obecny ruch. Zalecane jest nagrywanie obrazów w stabilnych warunkach (na przykład z użyciem statywu).

Wskazówka

 • Swoją formę można sprawdzić z użyciem samowyzwalacza. Wybierz [] / [] - [Włącz], niniejszy produkt rozpocznie odliczanie z chwilą naciśnięcia przycisku START/STOP. Moment, w którym licznik osiągnie 0 uznawany jest za moment uderzenia, a ruch przed i po momencie osiągnięcia wartości 0 zostanie nagrany.