Ładowanie akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego

Naładuj akumulator za pomocą dostarczonego w zestawie zasilacza sieciowego. Najpierw należy podłączyć akumulator.

 1. Zamknij monitor LCD.
  • Gdy wizjer (modele z wizjerem) jest wysunięty, należy go cofnąć.

 2. Podłącz zasilacz sieciowy i przewód zasilający do tego produktu i gniazdka.
  • Lampka POWER/CHG (ładowanie) zostanie podświetlona na pomarańczowo.
  • Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka POWER/CHG (ładowanie) zgaśnie. Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda DC IN tego produktu.

  A: Zasilacz sieciowy

  B: Przewód zasilający

  C: Gniazdo DC IN

  D: Wyrównaj oznaczenie na wtyku napięcia stałego

Uwaga

 • Przy korzystaniu z zasilacza sieciowego należy pamiętać o poniższych kwestiach.
  • Skorzystaj z najbliższego gniazdka elektrycznego, jeżeli używasz zasilacza sieciowego. Gdy wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy tego urządzenia, należy natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego.
  • Nie wolno używać zasilacza sieciowego w ograniczonej przestrzeni, na przykład wsuwając go pomiędzy meble a ścianę.
  • Nie wolno zwierać metalowymi przedmiotami wtyku napięcia stałego zasilacza sieciowego ani styków akumulatora. W ten sposób możesz uszkodzić urządzenie.

Wskazówka

 • Ładowanie akumulatora należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia wynoszącej od 10 °C do 30 °C .