Rozdzielczość HDMI

Wybór wyjściowej rozdzielczości obrazu w przypadku podłączenia tego urządzenia do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

  1. - [Konfiguracja] - [ Połączenia] - [Rozdzielczość HDMI] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto:
Automatycznie jest wysyłany sygnał zgodny z telewizorem.
2160p/1080p:
Wysyła filmy 4K w rozdzielczości 2160p, a firmy HD w rozdzielczości 1080p.
1080p:
Wysyła sygnał 1080p. Filmy 4K są zmniejszane do rozdzielczości HD przed wysłaniem.
1080i:
Wysyła sygnał 1080i. Filmy 4K są zmniejszane do rozdzielczości HD przed wysłaniem.
720p:
Wysyła sygnał 720p. Filmy 4K są zmniejszane do rozdzielczości HD przed wysłaniem.