Wprowadzanie

Można zarejestrować przejście, dodając poniższe efekty pomiędzy ujęciami. Wybierz żądany efekt w trybie [OCZEK.] (w celu wprowadzenia obrazu) lub [NAGRYWANIE] (w celu wygaszenia obrazu).

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ustawienia aparatu] - [ Wprowadzanie] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz:
Efekt nie będzie używany.
Wprowadz. białe():

Obraz wyłania się lub zanika na tle białego ekranu.

A: Wygaszanie

B: Wprowadzanie

Wprowadz. czarne():

Obraz wyłania się lub zanika na tle czarnego ekranu.

Obrazy zarejestrowane z użyciem efektu [Wprowadz. czarne] mogą być ciemne na ekranie indeksu.

A: Wygaszanie

B: Wprowadzanie

Uwaga

  • Po naciśnięciu przycisku START/STOP ustawienie zostanie anulowane.