Dzielenie filmu

Dzielenie nagranego filmu w żądanym punkcie.

  • Funkcja ta jest dostępna wyłącznie wówczas, jeśli w ustawieniu [ Format pliku] wybrano opcję [ AVCHD].
  1. Na ekranie odtwarzania filmu wybierz kolejno - [Podziel].

  2. Za pomocą przycisków / zaznaczyć punkt podziału filmu na ujęcia, a następnie wybrać .

    A: Powrót do początku wybranego filmu

    B: Precyzyjna regulacja położenia punktu podziału

Uwaga

  • Może wystąpić nieznaczna różnica między zaznaczonym punktem a rzeczywistym punktem podziału, ponieważ to urządzenie wybiera punkty podziału w odstępach około półsekundowych.
  • Film XAVC S lub film MP4 nie może zostać podzielony.