NAGR. podw. wideo

Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia podwójnego trybu nagrywania (rejestrowania filmu MP4 podczas nagrywania filmu).

[NAGR. podw. wideo] to system do nagrywania filmów MP4 równocześnie podczas nagrywania filmów XAVC S lub filmów AVCHD. Pliki MP4 nadają się do publikowania w Internecie i są wygodne do udostępniania filmów wkrótce po ich nagraniu.

Podczas tworzenia filmu z zaznaczenia, musisz ustawić opcję [NAGR. podw. wideo] na [Włącz], ponieważ film z zaznaczenia jest tworzony przez Kreator filmu z zaznaczenia, który wykorzystuje film MP4 nagrany równocześnie. (Domyślnie opcja jest ustawiona na [Włącz]).

 1. - [Jakość/ rozmiar obrazu] - [NAGR. podw. wideo] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
Rejestrowanie filmu MP4 podczas nagrywania w formacie 4K lub HD.
Wyłącz:
Film MP4 nie jest rejestrowany podczas nagrywania filmu w formacie 4K lub HD.

Uwaga

 • Gdy spełniony będzie dowolny z poniższych warunków, opcja [NAGR. podw. wideo] zostanie ustawiona na [Wyłącz].
  • Po ustawieniu opcji [ Tryb NAGR] na [60p Jakość (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i)]/[50p Jakość (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i)].
  • Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S HD] i [ Szybkość klatek] na 60p (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i)/50p (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i).
  • Podczas [Ster. wieloma aparat.]
 • Następujących funkcji nie można użyć, gdy opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Włącz]. (Domyślnie opcja jest ustawiona na [Włącz]).
  • Nagryw. dwoiste (Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S 4K]).
  • Funkcja AF z podążaniem (Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S 4K]).
  • Wykrywanie twarzy (Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S 4K]).
  • Po ustawieniu opcji [ SteadyShot] na [Inteligentne aktyw.].
 • Po ustawieniu opcji [NAGR. podw. wideo] na [Wyłącz] filmy z zaznaczenia nie są tworzone za pomocą kreatora filmu z zaznaczenia.
 • Filmy 24p można nagrywać równocześnie, ale nie można ich używać do filmów z zaznaczenia.

Wskazówka

 • XAVC S lub AVCHD to format pliku odpowiedni do kopiowania obrazów na płyty Blu-ray lub tworzenia płyt Blu-ray. MP4 to format pliku odpowiedni do publikowania w Internecie.
 • Po podłączeniu tego urządzenia do smartfona za pomocą Wi-Fi można przesyłać filmy MP4 na ten smartfon za pomocą aplikacji Imaging Edge Mobile. Łatwo jest dzielić się emocjami z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.
 • Po ustawieniu opcji [NAGR. podw. wideo] na [Włącz] przewidywany czas nagrywania filmów XAVC S/AVCHD będzie krótszy, ponieważ filmy MP4 są nagrywane równocześnie i używana jest duża ilość miejsca z pamięci wewnętrznej (modele z pamięcią wewnętrzną) lub karty pamięci. Czas nagrywania zwiększa się po ustawieniu [Wyłącz], ale nie można tworzyć filmów z zaznaczenia za pomocą kreatora filmów z zaznaczenia.
 • Aby usunąć filmy MP4 nagrane równocześnie, dotknij na ekranie Podgląd wydarzeń i przełącz format filmu do usunięcia na MP4.