Nie można podzielić filmu.

  • Wymienionych poniżej filmów nie można dzielić.
    • Filmy, które są zbyt krótkie
    • Filmy XAVC S 4K i XAVC S HD
    • Filmy MP4

  • Najpierw należy anulować ochronę danych, dopiero potem przystąpić do operacji dzielenia.