Odtwarzanie obrazów na telewizorze (Oglądaj przez TV)

Istnieje możliwość wyświetlania obrazów na telewizorze podłączonym do sieci. Obrazy można przesłać z tego urządzenia do telewizora bez użycia kabla.

W zależności od używanego modelu telewizora przed rozpoczęciem odtwarzania może być wymagana konfiguracja jego ustawień. Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

 1. Należy podłączyć to urządzenie do bezprzewodowego punktu dostępowego.
  • Jeżeli punkt dostępowy nie obsługuje przycisku WPS, należy zapoznać się z sekcją „Ust. punktu dostępu”.
  • Jeżeli punkt dostępowy obsługuje przycisk WPS, należy zapoznać się z sekcją „WPS przycisk”.
  • Za drugim razem można pominąć krok 1.
 2. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 3. Wybierz kolejno - [Sieć bezprzewodowa] - [ Funkcja] - [Oglądaj przez TV] - rodzaj obrazu do przesłania.
 4. Odtwórz film lub zdjęcie na telewizorze.

Uwaga

 • Ta funkcja nie jest dostępna dla filmów [ XAVC S 4K] (modele z funkcjami 4K) i [ XAVC S HD].
 • Funkcja dostępna w telewizorach zgodnych z odtwarzaczem DLNA.
 • Obrazy można wyświetlać tylko na telewizorach zgodnych z funkcją obsługi sieci (w tym sieci przewodowej).
 • Wyświetlenie odtwarzanych obrazów na telewizorze może trochę potrwać.
 • Ta funkcja nie będzie widoczna, jeśli dla danego punktu dostępowego nie skonfigurowano zabezpieczeń (WEP/WPA/WPA2) chroniących przed dostępem osób niepowołanych.
 • Podłączając telewizor wybierz punkt dostępowy skonfigurowany wcześniej dla tego urządzenia.
 • Aby filmy odtwarzane na telewizorze były dobrej jakości, należy użyć przewodowego połączenia sieciowego. W zależności od warunków w sieci bezprzewodowej może się zdarzyć, że filmy nie będą odtwarzane płynnie.
 • Jakość nagranych filmów może powodować problem z płynnością odtwarzania, zależnie od ich ustawień.