Kasuj

Istnieje możliwość usunięcia zbędnych obrazów.

  1. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
  2. Na ekranie Podgląd zdarzeń wybierz opcję , a następnie ustaw format zapisu filmów, który chcesz usunąć.
    • Może być wyświetlana ikona inna niż , w zależności od ustawienia [ Format pliku] i ustawienia formatu odtwarzania filmów.
  3. - [Edycja/Kopiuj] - [Kasuj] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wiele obrazów:

Istnieje możliwość wyboru obrazów, które mają być usunięte. Wybierz rodzaj obrazów do usunięcia, dodaj do wybranych obrazów, a następnie wybierz .

Wsz. w Wydarzeniu:

Istnieje możliwość jednoczesnego usunięcia wszystkich obrazów z wybranego dnia. Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do usunięcia, a następnie wybierz .

Uwaga

  • Gdy opcja [NAGR. podw. wideo] jest ustawiona na [Włącz], na kamerze nagrywane są filmy w formacie MP4 i 4K (XAVC S 4K) lub filmy w formacie HD (XAVC S HD lub AVCHD). Aby usunąć filmy w formacie 4K (XAVC S 4K) lub filmy w formacie HD (XAVC S HD/AVCHD), należy powtórzyć kroki od 1 do 3 dla każdego filmu, który ma zostać usunięty. Aby usunąć filmy w formacie MP4, należy przełączyć format odtwarzania filmu na MP4 w kroku 2 i przejść do kroku 3.