Liczba rejestrowanych pikseli a współczynnik proporcji

Zależność pomiędzy liczbą pikseli i współczynnikiem proporcji zdjęcia.

W trybie rejestrowania zdjęć, nagrywanie dwoiste:

5 440 × 3 056 punktów/16:9(*)

4 080 × 3 056 punktów/4:3 (*)

3 840 × 2 160 punktów/16:9

2 880 × 2 160 punktów/4:3 (*)

1 920 × 1 080 punktów/16:9

640 × 480 punktów/4:3 (*)

*Opcja niedostępna dla funkcji Nagrywanie dwoiste

Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu:

1 920 × 1 080 punktów/16:9

3 840 × 2 160 punktów/16:9 (XAVC S 4K)