Lampa błyskowa (dostępna tylko po podłączeniu zewnętrznej lampy błyskowej)

Wybierz ustawienie lampy błyskowej.

Wybierz żądane ustawienie lampy błyskowej przy rejestrowaniu zdjęć z użyciem zewnętrznej lampy błyskowej (sprzedawana oddzielnie) zgodnej z tym urządzeniem.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Lampa błyskowa] - [Lampa błyskowa] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto:
Lampa błyskowa jest uruchamiana automatycznie przy niedostatecznym oświetleniu.
Włącz ():
Lampa błyskowa jest uruchamiana zawsze, niezależnie od jasności oświetlenia.
Wyłącz ():
Lampa błyskowa nie jest używana.

Uwaga

  • Lampa błyskowa nie działa w trybie nagrywania filmów.

Wskazówka

  • Zanieczyszczenia (kurz, pyłki itd.) unoszące się w pobliżu obiektywu są uwydatniane przez lampę błyskową przez co są one widoczne w postaci białych okrągłych plamek. Aby wyeliminować to zjawisko, rozjaśnij miejsce nagrania i zarejestruj obiekt bez użycia lampy błyskowej.