Bezprzewodowy punkt dostępu, z którym chcesz się połączyć, nie pojawia się.

  • W zależności od warunków sygnału bezprzewodowy punkt dostępu może się nie pojawić w urządzeniu. Przesunąć urządzenie bliżej bezprzewodowego punktu dostępu.
  • W zależności od ustawień bezprzewodowy punkt dostępu może się nie pojawić w urządzeniu. Patrz podręcznik, aby zobaczyć prawidłowe ustawienia bezprzewodowego punktu dostępu.