Wskaźniki ostrzegawcze

Jeżeli na monitorze LCD pojawią się komunikaty ostrzegawcze, postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami.

Nie można rozpoznać pamięci wewnętrznej. Proszę sformatować i użyć ponownie. (modele z pamięcią wewnętrzną)

 • Pamięć wewnętrzna urządzenia ma ustawiony inny format niż domyślny. Wykonanie operacji [Format] może sprawić, że urządzenie będzie gotowe do użytku. Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych znajdujących się na wewnętrznym nośniku zapisu.

Błąd danych.

 • Wystąpił błąd podczas odczytu lub zapisu danych w pamięci wewnętrznej urządzenia (modele z pamięcią wewnętrzną).
 • Może się tak zdarzyć, gdy urządzenie będzie narażone na wstrząsy.
 • Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem filmów nagranych na innych urządzeniach.

Plik bazy danych obrazu jest uszkodzony. Czy chcesz utworzyć nowy plik?

Informacje zarządzania filmami HD są uszkodzone. Utworzyć nowe?

 • Plik zarządzania jest uszkodzony. Wybór opcji [Tak] spowoduje utworzenie nowego pliku zarządzania. Nie można odtworzyć starych obrazów nagranych na nośniku (pliki obrazów nie są uszkodzone). Uruchomienie funkcji [Napr. danych obrazu] po utworzeniu nowych danych może sprawić, że stare obrazy będą ponownie odtwarzane. Jeżeli to nie pomoże, należy skopiować obraz za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.

Nie ma pliku bazy danych obrazu. Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów. Utworzyć nowy plik?

Brak informacji zarządzania filmami HD. Utworzyć nowe?

 • Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów z powodu braku informacji do zarządzania filmami. Po wybraniu opcji [Tak] zostaną utworzone nowe dane zarządzania i będzie można nagrywać lub odtwarzać filmy.

W pliku bazy danych obrazu wykryto niezgodności. Chcesz naprawić plik bazy danych obrazu?

Plik bazy danych obrazu jest uszkodzony. Czy chcesz naprawić plik danych obrazu?

W pliku bazy danych obrazu wykryto niezgodności. Nie można nagrywać lub odtwarzać filmów HD. Naprawić plik?

 • Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów z powodu braku informacji do zarządzania filmami. Po wybraniu opcji zostaną utworzone nowe dane zarządzania i będzie można nagrywać lub odtwarzać filmy.

W pliku bazy danych wykryto niezgodności. Wykonać kopię zapasową i odzyskać dane.

Po odzyskaniu danych zaimportuj je używając dołączonego oprogramowania PC

 • Z uwagi na uszkodzenie bazy danych filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) występują niezgodności między informacjami z bazy danych a informacjami z pliku. Wybierz opcję , aby utworzyć kopię zapasową filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) i naprawić plik bazę danych. Kopie zapasowe filmów nie są widoczne w urządzeniu. Po podłączeniu urządzenia do komputera i naprawieniu bazy danych istnieje możliwość zaimportowania do komputera kopii zapasowych filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) przy użyciu zainstalowanego na komputerze programu PlayMemories Home. Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie filmy uda się zaimportować do komputera.

Przepełnienie buforu. Zapis na nośnik nie został zakończony na czas.

 • Operacje nagrywania i kasowania były wykonywane wielokrotnie lub używana karta pamięci została sformatowana z poziomu innego urządzenia. Wykonać kopię zapasową danych na innym urządzeniu (np. na komputerze), po czym sformatować kartę pamięci z poziomu urządzenia.
 • Rozmiar włożonej karty pamięci jest niewystarczający do skopiowania filmu lub filmów. Użyć zalecanej karty pamięci.

Odzyskiwanie danych.

 • Jeśli zapis danych na nośniku tego urządzenia nie powiedzie się, nastąpi automatyczna próba odzyskania danych.

Nie można odzyskać danych.

 • Zapisanie danych na nośniku urządzenia nie powiodło się. Podjęto próbę ich odzyskania, lecz zakończyła się ona niepowodzeniem.

Włóż ponownie kartę pamięci.

 • Kilkakrotnie wyjmij i ponownie włóż kartę pamięci. Jeśli wskaźnik nadal miga po ponownym włożeniu, być może karta pamięci jest uszkodzona. Spróbować użyć innej karty pamięci.

Nie można rozpoznać karty pamięci. Proszę sformatować i użyć ponownie.

 • Sformatować kartę pamięci tego urządzenia. Należy zwrócić uwagę, że sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych filmów i zdjęć.

Osiągnięto maksymalną liczbę folderów ze zdjęciami. Nie można robić zdjęć.

 • Nie można utworzyć folderów o wartości przekraczającej 999MSDCF. Nie można tworzyć folderów ani usuwać utworzonych folderów z poziomu urządzenia.
 • Sformatować kartę pamięci lub usunąć foldery z poziomu komputera.

Dla tej karty pamięci nagrywanie i odtwarzanie filmów może być niemożliwe.

Dla tej karty pamięci prawidłowe nagrywanie i odtwarzanie zdjęć może być niemożliwe.

 • Używać karty pamięci zalecanej w przypadku opisywanego urządzenia.

Nie wyjmuj karty pamięci podczas zapisu. Dane mogą być uszkodzone.

 • Włożyć ponownie kartę pamięci.

Nośnik zewnętrzny nie obsługuje tych funkcji.

 • Sprawdzić plik bazy danych obrazów, wybierając opcję - [Konfiguracja] - [ Ustawienia nośnika] - [Napr. danych obrazu]
 • Jeśli miga nawet wskaźnik, sformatować zewnętrzny nośnik za pomocą komputera, a następnie połączyć urządzenie z nośnikiem zewnętrznym. Należy zwrócić uwagę, że sformatowanie zewnętrznego urządzenia pamięciowego spowoduje usunięcie wszystkich zarejestrowanych na nim filmów i zdjęć.
 • Jeśli ten sam komunikat pojawi się po sformatowaniu, zewnętrzny nośnik może być nieobsługiwany przez urządzenie lub może być uszkodzony. Należy spróbować użyć innego nośnika zewnętrznego.

Nie można uzyskać dostępu do nośnika zewnętrznego.

 • Nośnika zewnętrznego należy używać w stabilnych warunkach (np. w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej, gdzie nie występują drgania).
 • Sprawdzić, czy podłączono zasilanie zewnętrznego urządzenia pamięciowego.

Inne

Wybrano już maksymalną liczbę obrazów.

 • Maksymalnie można wybrać 100 obrazów jednocześnie przy operacjach:
  • Usuwanie filmów i zdjęć
  • Zabezpieczanie filmów i zdjęć lub anulowanie ochrony
  • Kopiowanie filmów i zdjęć

Dane zabezpieczone.

 • Podjęto próbę usunięcia zabezpieczonych danych. Anulować ochronę danych.