Ostrość punktu

Ostrość może być regulowana automatycznie względem wybranego obiektu.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ręczne nastawy] - [Ostrość punktu].
  2. Dotknąć obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość.
    • Aby ostrość była ustawiana automatycznie, należy wybrać [Auto].

Uwaga

  • Opcja [Ostrość] zostanie automatycznie ustawiona na [Ręczny].