Informacje dotyczące poszczególnych modeli

W niniejszym Przewodniku pomocniczym różnice w specyfikacjach poszczególnych modeli opisano łącznie.

W przypadku napotkania opisu „Modele z ... ” jak poniżej, należy sprawdzić w tym rozdziale, czy dany opis ma zastosowanie do zakupionego modelu tego urządzenia.

 • (modele z pamięcią wewnętrzną)
 • (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i)
 • (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i)

Sprawdzenie nazwy modelu posiadanego urządzenia

Informacje na spodzie urządzenia.

A: Nazwa modelu (FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60)

Różnice w funkcjach

Modele z pamięcią wewnętrzną: FDR-AX45/AX45A/AX60

Modele z wizjerem: FDR-AX60

Modele z funkcją NIGHTSHOT: FDR-AX60

Modele z pierścieniem ręcznym i przyciskiem Ręczny: FDR-AX60

Modele z przyciskiem trybu fotografowania: FDR-AX60

Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i: Informacje na spodzie urządzenia.

Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i: Informacje na spodzie urządzenia.

Modele z gniazdami WE./WY. USB: Z wyjątkiem modeli na rynek europejski.

Modele wyłącznie z gniazdem wyjścia USB: Wyłącznie modele na rynek europejski.

Uwaga

 • Poniższe zagadnienia zostały omówione wraz z podaniem nazwy modelu.
  • Części i elementy sterujące
  • Pozycje menu
  • Przewidywany czas nagrywania filmów
  • Przewidywana liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć