[Steruj ze smartfonu], [Wyślij do smartfonu], [Wyślij do komputera] lub [Oglądaj przez TV] wyłącza się przedwcześnie.

  • Jeśli poziom akumulatora jest niski, [Steruj ze smartfonu], [Wyślij do smartfonu], [Wyślij do komputera] lub [Oglądaj przez TV] może wyłączyć się przedwcześnie. Podłączyć zasilacz sieciowy lub naładować akumulator przed użyciem.
  • Podczas kopiowania/przesyłania plików nie można zamykać monitora LCD. Kopiowanie/przesyłanie zostanie przerwane.