Wyślij do smartfonu

Przesłanie obrazów zarejestrowanych w tym urządzeniu do smartfona.

  1. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
  2. - [Sieć bezprzewodowa] - [ Funkcja] - [Wyślij do smartfonu].

Uwaga

  • Podczas przesyłania plików nie można zamykać monitora LCD. Przesyłanie zostanie przerwane.