Praca z zoomem

Obraz można zarejestrować z powiększonym obiektem.

 1. Obraz można powiększać lub pomniejszać, przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia.
  W:
  Szersze ujęcie (szeroki kąt)
  T:
  Zbliżenie (teleobiektyw)
  • Powolną zmianę zoomu można uzyskać, delikatnie przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia. Przesuwanie dźwigni w szerszym zakresie powoduje szybszą zmianę zoomu.

  A: Szeroki kąt

  B: Teleobiektyw

Uwaga

 • Palec należy cały czas trzymać na dźwigni regulacji zbliżenia. Zdjęcie palca z dźwigni regulacji zbliżenia może spowodować, że zostanie również zarejestrowany dźwięk pracy dźwigni.
 • Szybkości zoomu nie można zmienić przyciskiem W/T na monitorze LCD.
 • Minimalna odległość urządzenia od obiektu przy zachowaniu ostrości wynosi 1 cm dla kąta szerokiego oraz 80 cm w przypadku teleobiektywu.