Tryb NAGR

Istnieje możliwość wyboru jakości obrazu nagrywanych filmów AVCHD. Od wybranej jakości filmu zależą czas nagrywania lub rodzaje urządzeń pamięciowych, na które można kopiować obrazy.

 1. - [Jakość/ rozmiar obrazu] - [ Tryb NAGR] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S 4K], można wybrać ustawienie [60Mbps ] lub [100Mbps ].

Gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ XAVC S HD], można wybrać jedynie [50Mbps ] podczas normalnego nagrywania i [60Mbps ] lub [100Mbps ] podczas [NAGR. z dużą szybk.].

Gdy opcja [ Format pliku] jest ustawiona na [ AVCHD]:

Najwyż. jakość :
Nagranie filmu o najwyższej możliwej jakości (w trybie 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Wysoka jakość :
Nagranie filmu o wysokiej jakości (w trybie 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).
Standard :
Nagranie filmu o jakości standardowej (w trybie 60i (*)/50i (**)).
Dłuższy czas :
Nagranie długiego filmu (w trybie 60i (*)/50i (**)).
60p Jakość (*)/50p Jakość (**)
Nagranie filmu w trybie 60p (*)/50p (**).

* Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i

** Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i

Wskazówka

 • Rodzaje nośników, na których można zapisywać obrazy, zależą od wybranej jakości obrazu.
  • 60p Jakość (*)/50p Jakość (**)/Najwyż. jakość :

   Karta pamięci, zewnętrzny dysk twardy USB, płyty Blu-ray

  • Wysoka jakość /Standard /Dłuższy czas :

   Karta pamięci, zewnętrzny dysk twardy USB, płyty Blu-ray, płyty do zapisu AVCHD

* Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i: Ustawienie [60p Jakość ] można wybrać tylko wtedy, gdy opcja [ Szybkość klatek] jest ustawiona na [60p].

** Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i: Ustawienie [50p Jakość ] można wybrać tylko wtedy, gdy opcja [ Szybkość klatek] jest ustawiona na [50p].