Ostrość

Istnieje możliwość ręcznej regulacji ostrości. Funkcję tę można wybrać także z zamiarem ustawienia ostrości konkretnego obiektu.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ręczne nastawy] - [Ostrość] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto:
Ostrość będzie regulowana automatycznie.
Ręczny:

pojawia się .

Ostrość można regulować, korzystając z przycisku (bliski obiekt) lub przycisku (odległy obiekt). pojawia się, gdy nie można ustawić ostrości obiektów znajdujących się bliżej, a wskaźnik – gdy nie można ustawić ostrości obiektów znajdujących się dalej.

Uwaga

  • Minimalna odległość urządzenia od obiektu przy zachowaniu ostrości wynosi 1 cm dla kąta szerokiego oraz 80 cm w przypadku teleobiektywu.

Wskazówka

  • Łatwiej uzyskać ostry obraz obiektu, przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia w stronę położenia T (teleobiektyw) w celu ustawienia ostrości, a następnie w stronę położenia W (obiektyw szerokokątny) w celu ustawienia zbliżenia. Podczas filmowania obiektu z bliska należy przesunąć dźwignię regulacji zbliżenia w stronę położenia W (obiektyw szerokokątny), a następnie ustawić ostrość.
  • Informacje o ogniskowej są wyświetlane w tym urządzeniu przez kilka sekund po przełączeniu opcji [Ostrość] na ustawienie [Ręczny] lub przy ręcznym ustawianiu ostrości. Informacjami tymi należy się kierować, gdy obiekt jest ciemny i ustawienie ostrości sprawia trudności.