Nie można odtwarzać zdjęć.

  • Przeglądanie zdjęć może okazać się niemożliwe, jeżeli nazwy plików/folderów zostały zmienione lub ich dane zostały zmienione za pomocą komputera. (W takim przypadku nazwa pliku miga). Nie świadczy to o usterce.