Odtwarzanie filmów i zdjęć z poziomu ekranu Podgląd Wydarzeń

Zarejestrowane obrazy można wyszukiwać po dacie i godzinie ich nagrania (Podgląd wydarzeń).

 1. Otwórz monitor LCD i naciśnij przycisk (Podgląd obrazów), aby przejść do trybu odtwarzania.
  • Alternatywą jest wybór opcji (Podgląd obrazów) na monitorze LCD.

 2. Za pomocą / przenieś żądane wydarzenie na środek () i zaznacz je ().
  • To urządzenie automatycznie wyświetli zarejestrowane obrazy jako wydarzenie, uwzględniając ich datę i godzinę.
  • Wyświetlone zostaną wyłącznie filmy zapisane w formacie wybranym w [ Format pliku]. Wyświetlone filmy można zmienić, wybierając format z - [Jakość/ rozmiar obrazu] - [ Format pliku].
  • Po wybraniu opcji [ XAVC S 4K], zmień również ustawienie [ Szybkość klatek] zgodnie z filmem, który chcesz odtworzyć (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i).

   [ Szybkość klatek]:

   Po wyborze ustawienia 30p, filmy 24p nie zostaną wyświetlone.

   Po wyborze ustawienia 24p, filmy 30p nie zostaną wyświetlone.

 3. Wybrać obraz.
  • To urządzenie rozpocznie odtwarzanie, począwszy od zaznaczonego obrazu do ostatniego obrazu w ramach danego wydarzenia.

 4. Wybierz odpowiednie przyciski na monitorze LCD, stosownie do żądanej operacji odtwarzania.

Przyciski odtwarzania

: Głośność

/ : Poprzedni/następny

: Usuwanie

/ : Przewijanie do przodu/do tyłu

: Kontekst

/ : Wstrzymanie odtwarzania/odtwarzanie

: Zatrzymanie

: Odtwarzanie/zatrzymanie pokazu slajdów

 • Aby rozpocząć odtwarzanie pokazu slajdów, wybierz ZDJĘCIE w w kroku 3.

: Film z obiektami w ruchu

: Regulacja interwału ruchu

Uwaga

 • Aby zapobiec utracie danych obrazu, należy regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy na nośnikach zewnętrznych.
 • Niektóre przyciski opisane powyżej mogą być niedostępne, w zależności od rodzaju odtwarzanego obrazu.
 • Domyślnie wstępnie rejestrowany jest zabezpieczony film demonstracyjny.

Wskazówka

 • Kolejne naciśnięcie przycisków / w trakcie odtwarzania zwiększa tempo odtwarzania kolejno ok. 5 razy, 10 razy, 30 razy oraz 60 razy.
 • Aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie, w trybie pauzy należy wybrać / .
 • Aby powtórzyć pokaz slajdów, należy wybrać opcję - [Ust. pok. slajd.] przy pozycji zaznaczonej za pomocą przycisku przełączania rodzaju obrazów.