Wersja

Istnieje możliwość wyświetlenia wersji oprogramowania produktu.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Wersja].