Nie można odtwarzać obrazów.

  • Wybrać rodzaj nośnika zapisu, z którego będzie odtwarzane nagranie. (modele z pamięcią wewnętrzną)
  • Wybierz typ filmu (XAVC S/AVCHD/MP4), który chcesz odtworzyć, przełączając ekran odtwarzania filmu/zdjęcia.
  • Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem obrazów nagranych na innych urządzeniach. Nie świadczy to o usterce.
  • W celu odtwarzania filmów edytowanych na komputerze lub innym urządzeniu i zarejestrowanych ponownie na nośniku, jeżeli na ekranie Podgląd wydarzeń nie pojawia się żaden obraz, wybierz opcję [Napr. danych obrazu].
  • Aby otworzyć film nagrany w formacie [ XAVC S 4K] upewnij się, że opcja [ Szybkość klatek] została ustawiona na tę samą wartość (30p lub 24p), którą ustawiono podczas nagrywania. Jeżeli wartość będzie inna, film nie zostanie odtworzony, a na wyświetlaczu monitora LCD nie pojawi się miniatura (urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i).