Rej. zdjęć poklatkow.

Czym jest rejestrowanie zdjęć poklatkowych?

W trybie rejestrowania zdjęć poklatkowych, zdjęcia są wykonywane sekwencyjnie w regularnych odstępach czasu. Z tych zdjęć można utworzyć film za pomocą aplikacji na komputer PlayMemories Home.

W krótkim czasie można uwiecznić zdarzenia trwające przez długi czas, takie jak ruch nieba, wzrost roślin.

 1. - [Tryb fotografowania] - [Rej. zdjęć poklatkow.].
 2. [Ust. zdjęć poklatkow.] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Interwał nagrywania:

Ustawia interwał robienia zdjęć.

 • 1 s : Robi zdjęcia w odstępach ok. 1 sekunda.
 • 2 s : Robi zdjęcia w odstępach ok. 2 sekundy.
 • 5 s : Robi zdjęcia w odstępach ok. 5 sekund.
 • 10 s : Robi zdjęcia w odstępach ok. 10 sekund.
 • 30 s : Robi zdjęcia w odstępach ok. 30 sekund.
 • 60 s : Robi zdjęcia w odstępach ok. 60 sekund.

Liczba zdjęć :

Ustawia liczbę zdjęć do zarejestrowania od 1 do 999.

Tryb AE :

Ustawia metodę regulacji automatycznej ekspozycji.

 • Śledzenie AE : Reguluje ekspozycję dla każdego ujęcia. Można płynnie nadążać za zmianami jasności.
 • Blokada AE : Ustala ekspozycję na początku pierwszego ujęcia.

Rozmiar rej. obrazu:

Ustawia rozmiar obrazu dla zdjęć.

 • 4K: L (8,3M) : Robi zdjęcia w rozmiarze 4K (3840 × 2160).
 • HD: S (2,1M) : Robi zdjęcia w rozmiarze HD (1920 × 1080).

Wskazówka

 • Obrazy zrobione za pomocą funkcji rejestrowania zdjęć poklatkowych zapisywane są na kamerze w postaci zdjęć. Można zrobić film z tych zdjęć, importując je do komputera itd. i używając aplikacji, takich jak PlayMemories Home.

Uwaga

 • Aby uniknąć wyczerpania akumulatora podczas rejestrowania zdjęć poklatkowych, zaleca się zasilenie kamery za pomocą zasilacza sieciowego.
 • Czas fotografowania obliczony na podstawie ustawień jest wyświetlany na ekranie ustawień funkcji rejestrowania zdjęć poklatkowych. Należy zwrócić uwagę, że wyświetlony czas fotografowania to oszacowanie i rzeczywisty czas fotografowania może różnić się w zależności od warunków fotografowania.
 • Może się zdarzyć, że zrobienie 1 klatki trwa dłużej niż [Interwał nagrywania]. W takim przypadku następne ujęcie rozpocznie się tuż po zakończeniu fotografowania tej klatki.
 • Ekran menu nie może być wyświetlany podczas rejestrowania zdjęć poklatkowych. Po rozpoczęciu rejestrowania zdjęć poklatkowych, gdy wyświetlany jest ekran menu, ekran przełączy się na ekran rejestrowania zdjęć poklatkowych.
 • Następujące funkcje nie działają podczas rejestrowania zdjęć poklatkowych.
  • Wykrywanie twarzy
  • Red. czerw. oczu
  • Oszczędz. energii
  • Lampa błyskowa
  • SteadyShot
  • Auto Pod światło
 • Wymiana części z powodu nadmiernego zużycia może wiązać się z opłatą.