Zdjęcie

Istnieje możliwość wyboru trybu fotografowania.

  1. - [Tryb fotografowania] - [Zdjęcie].