Podłączanie tego urządzenia do telewizora HD

Po podłączeniu tego urządzenia do telewizora z gniazdem HDMI, można oglądać nagrane obrazy w formacie XAVC S lub AVCHD w wysokiej rozdzielczości.

 1. Zmienić ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.
  • - [Konfiguracja] - [ Połączenia] - [Rozdzielczość HDMI] - żądane ustawienie.

  Jakość odtwarzanych obrazów różni się w zależności od wartości ustawienia [Rozdzielczość HDMI].

  W przypadku formatu filmu XAVC S 4K

  Rozdzielczość HDMI:
  [Auto], [1080p], [1080i], [720p]
  Jakość odtwarzanych obrazów:
  Obraz w wysokiej rozdzielczości
  Rozdzielczość HDMI:
  [2160p/1080p]
  Jakość odtwarzanych obrazów:
  4K (brak możliwości odtwarzania obrazów na ekranie telewizora HD.)

  W przypadku formatu filmu XAVC S HD lub AVCHD

  Rozdzielczość HDMI:
  [Auto], [2160p/1080p], [1080p], [1080i], [720p]
  Jakość odtwarzanych obrazów:
  Obraz w wysokiej rozdzielczości
 2. Podłącz przewód HDMI () (w zestawie) do gniazda HDMI OUT () urządzenia oraz do gniazda wejściowego HDMI () w telewizorze.
 3. Odtwórz film lub zdjęcie na tym urządzeniu.

Uwaga

 • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
 • Jako źródła zasilania należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego.
 • Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI, należy skorzystać z kabla AV (sprzedawany oddzielnie). Obrazy są wysyłane w standardowej rozdzielczości.
 • Jeżeli to urządzenie jest podłączone do telewizora za pomocą kilku rodzajów kabli do przesyłania obrazów, priorytet ma wejście HDMI w telewizorze.
 • Jeżeli nie chcesz wyświetlać ikon na ekranie telewizora podłączonego za pośrednictwem HDMI, wybierz - [Konfiguracja] - [ Połączenia], następnie ustaw [STER. PRZEZ HDMI] na [Wyłącz].
  Podczas korzystania z funkcji NIGHTSHOT, nawet po ustawieniu [STER. PRZEZ HDMI] w pozycji [Wyłącz], ikona NIGHTSHOT będzie nadal wyświetlać się na ekranie telewizora podłączonego przez HDMI (modele z wizjerem).