Ustaw. wyświetlania

Istnieje możliwość ustawienia czasu wyświetlania ikon i wskaźników na monitorze LCD podczas nagrywania.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Asysta nagrywania] - [Ustaw. wyświetlania] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto:

Wyświetlanie przez około 3 sekundy.

Na monitorze LCD są wyświetlane przyciski nagrywania i zbliżenia.

Włącz:
Wyświetlanie ciągłe. Na monitorze LCD nie są wyświetlane przyciski nagrywania i zbliżenia.

Uwaga

  • W trybie odtwarzania nie ma możliwości zmiany ustawienia czasu wyświetlania ikon i wskaźników na monitorze LCD.